Zwischen Fremde und Heimat - Diasporaerlebnisse in Emine Sevgi Özdamars "Karagöz in Alamania Schwarzauge in Deutschland"

Merlin Christophersen

Student thesis: Project on Graduate Program

Abstract

Hovedargumentet i dette projekt er, at Emine Sevgi Özdamars fortælling ”Karagöz in Alamania Schwarzauge in Deutschland” besidder et potentiale til at nykalibrere forestillinger om tysk nationalidentitet. I Tyskland hersker der for tiden debatter om udlændingepolitikken, der beskriver en tysk identitet gennem en organisk kulturforståelse. Özdamars fortælling kontrasterer disse forståelser, ved at fokusere på et performativt kulturbegreb gennem forskellige fortællestrategier. Tysk identitet er her ikke blot en majoritets-, men også en minoritetsidentitet, som ikke består af et enkelt, men derimod af en pluralitet af nationale narrativer.

EducationsGerman, (Bachelor/Graduate Programme) Graduate
LanguageDanish
Publication date16 Dec 2010
SupervisorsKlaus Schulte

Keywords

  • Ausländerpolitik
  • Gastarbeiter
  • Gastarbeiterliteratur
  • Ausländerfrage
  • Nationale Identität
  • Karagöz
  • Özdamar
  • Postkolonialismus
  • Interkulturelle Literatur
  • Minoritätsliteratur