Zambia - rige på vækst, fattig på udvikling

Mette M. H. Christiansen, Pernille Iversen, Emil Gede Petersen, Søren Wichmann Agerholm & Lars M. S. Moldrup

Student thesis: Termpaper

Abstract

Dette projekt handler om Zambia, og hvad der kan være årsag til, at landets store forekomst af naturressourcer, i form af kobber, ikke kommer befolkningen til gode. Zambia er i økonomisk fremgang, men på trods af dette lever befolkningen stadig i ubredt fattigdom, ulighed og med høj arbejdsløshed. Dette paradoks undersøges i forbindelse med de oprør og konflikter, der har fundet sted i minesektoren. Grundlæggende identificeres dybereliggende strukturer og mekanismer, som værende den virkelige årsag til befolkningens frustrationer. I denne forbindelse arbejdes der med ressourceforbandelsen, hvor det konkluderes at, den zambiske økonomi er for afhængig af kobberudvindingen og derved har nedprioriteret investeringer i andre sektorer såsom indenfor uddannelsesområdet. Dette betyder, at når kobberpriserne eksempelvis falder, rammes landet hårdt. Derudover arbejdes der med Jean Bayart, der beskriver hvordan politiske eliter, der dannes ud fra den reciprokke assimilation. Hvordan de agerer ud fra individualistiske strategier og er i en konstant magtkamp, der medfører at befolkningens interesser ikke bliver tilgodeset.

EducationsSocial Studies, (Bachelor/Graduate Programme) Basic
LanguageDanish
Publication date20 Dec 2012
SupervisorsKristine Juul

Keywords

  • Kina
  • Ferguson
  • Ressourceforbandelsen
  • Bayart
  • kobberindustri
  • reciprok assimilation
  • Zambia