Ytringsfriheden i Danmark

Johannes Andersen, Jonas Lind, Pelle Magnus Berg Petersen, Thomas Sebastian Humle, Clara Ina Steensen, Anne Kipp & Daniel Harding Knudsen

Student thesis: Termpaper

Abstract

Denne opgave handler om ytringsfrihed. Når ytringsfriheden bruges til at provokere og forhåne kan den komme i konflikt med en anden af demokratiets grundpiller; lighedsprincippet. Denne opgave belyser, via en gennemgang af dansk retspraksis samt moralfilosofiske teorier (L.W. Sumner & J.S. Mill) om ytringsfrihed, denne rettighedskonflikt og hvordan ytringsfriheden bliver behandlet som rettighed i Danmark. Ved at analysere og diskutere Rigsadvokatens afgørelse i den aktuelle sag om de kontroversielle Muhammed-tegninger, undersøger opgaven de etiske overvejelser og filosofiske grundtanker bag den nutidige retspraksis. Denne retspraksis bliver sluttelig holdt op imod de filosofiske teorier, og bliver i dette lys diskuteret og problematiseret for til sidst at tegne et billede af grænserne for den danske ytringsfrihed 2006, juridisk som etisk.

EducationsBasic - Bachelor Study Programme in Humanities, (Bachelor Programme) Basic
LanguageDanish
Publication date1 Jun 2006
SupervisorsThomas Søbirk Petersen

Keywords

  • Wayne Sumner
  • Ytringsfrihed
  • § 77
  • filosofi
  • dansk ret
  • utilitarisme