Volontørturisme - et varegjort fænomen

Louise Schou Drivsholm, Ditte Sophie Brinck, Mads Koefod-Diedrichsen, Louise Nygård Jepsen & Jacob Lorentzen

Student thesis: Termpaper

Abstract

Dette projekt beskæftiger sig med volontørturisme, og undersøger, hvilke konsekvenser udviklingen hen imod en varegørelse af fænomenet har haft for volontørturisternes motivation og forventninger, samt hvilken indvirkning en eventuel ændring i motivation og forventninger har på volontørens oplevelse og indsats. Opgavens teoretiske ramme udgøres af Anthony Giddens’ teori om senmodernitetens refleksive individ, HR-teori om motivation og arbejdsindsats samt teorien om oplevelsesøkonomi. Herudover inddrages relevant teori ad hoc. Teorien forsøges underbygget vha. egne kvalitative interviews med to hjemvendte volontører suppleret af kvantitative undersøgelser i rapporter samt artikler om emnet.

EducationsBasic - Bachelor Study Program in Social Science, (Bachelor Programme) Basic
LanguageDanish
Publication date18 Jun 2012
SupervisorsSanne Lehmann

Keywords

  • varegørelse
  • motivation
  • volontørturisme
  • forventninger