Virksomheden & Mennesket

Nadja Henriksen, Pernille Petersen, Rune Petersen, Rikke Windfeld Kroman & Rikke Klindt

Student thesis: Termpaper

Abstract

Virksomheden & Mennesket I dette projekt har vi arbejdet tværfagligt, med økonomi, sociologi og organisationsteori. Vi har i rapporten forsøgt at skabe en opbygning med to søjler, hvor de to søjler indebærer hver sit menneskesyn, som bygger på økonomisk tankegange. Den ene søjle har været præget af Neo-klassisistisk økonomisk menneskesyn og den anden af keyneiansk økonomisk menneskesyn. Disse to søjler har vi stillet op mod hinanden, og ud fra dette udvalgt vores teori og empiri. Det har været vigtigt for os, at udstille de stærke og svage sider ved begge søjler. Vi har på baggrund af denne opbygning, forsøgt at undersøge, hvordan mennesket fungerer både i hierarkisk- og netværksopbygget virksomheder.

EducationsBasic - Bachelor Study Program in Social Science, (Bachelor Programme) Basic
LanguageDanish
Publication date23 Jun 2011
SupervisorsHans H. K. Sønderstrup-Andersen

Keywords

  • netværk
  • grænseløst arbejde
  • mennesket
  • virksomhed
  • hierarki
  • trivsl