"...vi er ikke som de andre!" - Eller er de? Et studie i ensliggørelse

Svend Oldenburg, Per Fruerled, Morten J. W. Hansen & Peder E. Jepsen

Student thesis: Termpaper

Abstract

Projektet undersøger en frivillig social organisations relationer til det offentlige system, og konsekvenser deraf. Udgangspunktet er et casestudie med interviewpersoner fra bestyrelsen og det professionelle sekretariat. Den teoretiske grundramme er Powell & DiMaggios teori om isomorfiske tilstande indenfor organisatoriske felter, samt forskellige analyser af den tredje/frivillige sektor og frivillige organisationer. Gennem en analyse finder projektet de mekanismer der forudsager dette ismorfiske pres, og konkluderer op imod de idealer der er sat for den øgede inddragelse af de frivillige sociale organisationer i det sociale velfærdsarbejde. Resultatet er et kritisk blik på de underliggende strukturer der former der frivillige sociale organisationer med krav, regler og retningslinier for tildelling af økonomiske midler.

Educations, (Bachelor/Graduate Programme) Graduate
LanguageDanish
Publication date1 Jun 2005
SupervisorsKaare Bjørn Thomsen

Keywords

  • DUF
  • DiMaggio
  • socialt arbejde
  • isomorfi
  • ensliggørelse
  • offentlige sektor
  • Powell
  • Frivillige sociale organisationer
  • SATS
  • tredje sektor