Vækstparadigmets paradoks

Rikke Windfeld Kroman, Thor Lidegaard, Christina Ihler Madsen, Marc Møller Espersen & Taus A.T. Jørgensen

Student thesis: Termpaper

Abstract

Den politiske nødvendighed for økonomisk vækst er velsagtnes forøget substantielt over de seneste årtier. Denne tendens har igennem vores narrativ medført et vækstparadigme. Dette paradigme har signifikant indflydelse på klodens biodiversitet samt økosystemer, i en negativ kontekst. Vi forsøger at analysere de underliggende mekanismer og strukturer, der etablerer og vedligeholder vækstparadigmet. Vores forskning fokuserer hovedsageligt på økonomiske og sociologiske, teorier, tendenser og metodologier. Undersøgelsen af forbrugerisme, planlagt forældelse og økonomiske vækst opmålings apparaturer, som fundamentale dynamikker ved fastholdelsen af væksten, viste sig overvejende præcis, sammenlignet med vores oprindelige opfattelse. I særgrad, fandt vi den indlejrede forbrugsmentalitet, udslagsgivende for ændringer i væksten, og negativ relateret til samfundet velfærd. Afslutningsvist diskuterer vi disse implikationer videre, og koncentrer os hovedsageligt omkring konsekvenserne ved et fastholdt vækstsamfund.

EducationsBasic - Bachelor Study Program in Social Science, (Bachelor Programme) Basic
LanguageDanish
Publication date28 Jun 2012
SupervisorsBent Eisenreich

Keywords

  • planlagt forældelse
  • bæredygtighed
  • Vækst
  • Paradoks
  • Forbrugerisme