Vækst i ulande - casestudie af Zambia

Leonardo R. Carrasco, Mark S. Carstens, Thor G. Johansen, Martin Oksbjerg & Trine R. Søe

Student thesis: Termpaper

Abstract

Projektet undersøger hvordan grundlaget for økonomisk vækst kan skabes i Zambia. Projektrapporten er et casestudie, fordi dets genstandsfelt kun kan analyseres gennem konkret empiri, da et lands økonomi er en kompleks størrelse med mange betydende eksterne faktorer. Projektet gør brug af teorier indenfor disciplinerne økonomi og politologi. Primært bruges økonomiske vækstmodeller til at analyse problemstillingen, men også politologiske barrierer for økonomiske vækst i Zambia analyseres. Videre gør projektet brug af statistiske regressionsanalyser ud fra kvantitative nøgletal for Zambia. Zambia har haft en faldende velstand i flere årtier, hvor de grundlæggende problemer er identificeret som lav produktivitet, manglende human kapacitet og politisk ineffektivitet og korruption. Men alligevel konkluderes det ud fra analysen at det er muligt at forbedre landets grundlag for vækst.

EducationsBasic - Bachelor Study Program in Social Science, (Bachelor Programme) Basic
LanguageDanish
Publication date1 Jun 2005

Keywords

  • Strukturel transformation
  • Human kapital
  • Korruption
  • Investeringer
  • Zambia
  • Økonomisk vækst
  • Samfundsøkonomi