Universitetsloven 2003 - RUC i en økonomisk spændetrøje?

Mona Hejazi, Poul Simon Rasmussen, Karl Frederik Klint & Johan Nüchel Hesselholt

Student thesis: Termpaper

Abstract

I dette projekt undersøges hvorledes Roskilde Universitet (RUC) har ændret profil i forhold til universitetslovgivningen i 2003. Med udgangspunkt i de forandringer, der er sket på RUC analyseres det, hvorledes ændringerne kan ses som en New Public Management tendens og ydermere som en del af konkurrencestatens udvikling. Heri tematiseres det hvorledes disse tendenser kan anskues som en transformation af RUC mod et konkurrenceuniversitet - en del af konkurrencestatens udvikling, hvor målbare krav og performance har erstattet dannelse og fri forskning. Det kunne umiddelbart tyde på at RUC i dag er en fragmenteret institution, hvor det analyseres, i projektet, hvorledes universitetslovgivningens forandringer har åbnet muligheden for det politisk-administrative system til at opnå øget kontrol og magt på universiteterne. Denne problematik vil blive belyst ud fra Jürgen Habermas’ teori om system- og livsverdenen, hvor det politiske-administrative (systemverdenen) system koloniserer RUC (livsverdenen). Der har kunnet spores en identitetskrise på RUC - primært som følge af tre forskellige kulturer indenfor universitetet. Tre kulturer som på mange måder har bidraget til, at give RUC en sløret profil som følge af uenigheder og fordi den frie kommunikative handlen ikke får lov at udspille sig og dermed opnås der altså ikke konsensus internt på RUC.

EducationsBasic - Bachelor Study Program in Social Science, (Bachelor Programme) Basic
LanguageDanish
Publication date31 May 2012
SupervisorsLars Petersen

Keywords

  • RUC
  • Universitetsloven 2003
  • New Public Management
  • Habermas
  • Konkurrencestat