Unges sundhed - fra italesættelse til hverdagspraksis

Stine Hove Marsling

Student thesis: Termpaper

Abstract

Specialet undersøger, hvordan unge på 14-15 år italesætter sundhed og hvordan italesættelserne kobles til deres hverdagspraksis. Det teoretiske perspektiv er baseret på Brenda Dervins sense-making metode og Bjarne Bruun Jensens teori om deltagelse og dialog. Empirien består af fokusgruppeinterviews og stile skrevet af repræsentanter fra målgruppen. Konklusionen er at respondenterne italesætter sundhed meget nuanceret og differentieret, men der er en svag kobling til deres hverdagspraksis. Dette kan indikere at den nuværende sundhedskommunikaiton ikke er relevant for målgruppen. Der er derfor behov for dialog med målgruppen om, hvordan sundhed er relevant for dem.

EducationsCommunication Studies, (Bachelor/Graduate Programme) Undergraduate or graduate
LanguageDanish
Publication date1 Jan 2006
SupervisorsBirgitte Ravn Olesen

Keywords

  • unge
  • dialog
  • sense-making
  • Bjarne Bruun Jensen
  • sundhedskampagner
  • sundhed