Unges italesættelse af sex: En undersøgelse af hvordan unge taler om sex og hvordan det påvirker deres modtagelse af en seksualoplysningskampagne.

Marie Bønke Pedersen

Student thesis: Master thesis

Abstract

En undersøgelse af hvordan unge, i forhold til en seksualoplysningskampagne, italesætter sex. Medierne og de unges køn har indflydelse på, hvordan de unge taler om sex, og undersøgelsen har fokus på, hvad det betyder for hvordan de modtager en seksualoplysningskampagne som taler om sex på samme måde som reklamer og andre ikke informermerende medier.

EducationsCommunication, (Bachelor/Graduate Programme) Graduate
LanguageDanish
Publication date23 Mar 2010
SupervisorsMira C. Skadegård

Keywords

  • Unge, sex, medier, køn.