Undersøgelse over grønlandske svampemygs (Diptera: Mycetophilidae) flyveaktivitet i relation til klimatiske faktorer. -Baseret på indsamlinger fra Zackenbergdalen, Nordøstgrønland.-

Christian Wiene Jensen

Student thesis: Master thesis

Abstract

På baggrund af indsamlet materiale fra Zackenberg Ecological Research Operations i Nordøstgrønland fra perioden 1997 til 2002 er flyveaktiviteten af svampemyg (Dipt.: Mycetophilidae) i relation til temperatur og vindhastighed blevet vurderet. Materialet, der er udlånt fra Zoologisk Museum i København, er så vidt muligt blevet artsbestemt og omfatter 1080 individer der fordeler sig på seks slægter: Exechia, Mycetophila, Rymosia, Boletina, Mycomya og Sciophila. 7866 individer blev frasorteret materialet da disse tilhørte Sciaridae. Klimadata til brug for analysen er indhentet gennem Zackenberg Stationens klimastation og er målt i to meters højde. Exechia og Mycetophila er de eneste slægter, som har været tilstede i et rimeligt antal, og er derfor brugt videre i analysen. Dominansarten gennem alle årene har været Exechia frigida, der har udvist flyveaktivitet i temperaturintervallet 1,5 ºC til 9,5 ºC, med den største aktivitet omkring 5 ºC. Det har ikke været muligt at bestemme Mycetophila til art. Denne udviser flyveaktivitet i intervallet 3 ºC til 5 ºC, med størst aktivitet omkring 4 ºC. Exechia frigida flyver i intervallet 1,5 m/s til 4,1 m/s med den største aktivitet ved en vindhastighed omkring 2,5 m/s. Mycetophila sp. har udvist flyveaktivitet i intervallet 1 m/s til 3 m/s med den største aktivitet ved vindhastigheder omkring 2 m/s. Indsamlingerne er foregået på ugebasis og for at kunne fastlægge grænserne for flyveaktiviteten mere præcist, vil det være nødvendigt at indsamle hyppigere og samtidig supplere indsamlingen med andre fældetyper.

EducationsEnvironmental Biology, (Bachelor/Graduate Programme) Graduate
LanguageDanish
Publication date1 Jan 2005
SupervisorsSøren Achim Nielsen

Keywords

  • Grønland
  • Mycetophilidae
  • Svampemyg
  • Zackenbergdalen
  • Flyveaktivitet
  • Diptera