Undersøgelse af gener der fremkalder multiresistens hos E. coli: Examination of genes that induce multiresistance in E. coli

Anne Loft, Louise Schnegell, Julia Filipsen, Asbjørn Wejdling, Mads Kærhus Olufsen, Marwa Al-Shahwani & Kirstine Bruun-Schmidt

Student thesis: Termpaper

Abstract

Biocidet triclosan selekterer for antibiotikaresistente Escherichia coli bakterier, især overfor antibiotikummet tetracycline, hvilket menes at skyldes en øget effluxpumpeaktivitet i AcrAB. I denne rapport fastslås, at flere gener kan være årsag til den øgede efflux. Det vises, at det er muligt at klone resistensgener ind i bakteriekulturen DH10B, der opnår resistens ved triclosankoncentrationer op til 5,12µg/ml i forhold til vildtypens resistensniveau på 0,64µg/ml triclosan. Ved deletion af repressorgenet marR i bakteriekulturen DY330 udviser to kloner en fordobling af MIC (Minimal Inhibitor Concentration) værdien overfor hhv. triclosan og tetracycline. Da flere kloner ikke viser forhøjet MIC værdi kan det ikke med sikkerhed fastslås, at mutationer i marR alene er ansvarlig for resistensmekanismen. En sekventering af de acrAB regulerende gener, repressoren acrR og aktivatoren soxS, fra en triclosan og tetracycline resistent klon viser ingen mutationer i disse. På baggrund af forsøgsresultaterne kan det ikke endeligt konkluderes hvilke specifikke gener, der forårsager resistens overfor triclosan og tetracycline.

EducationsBasic - Bachelor Study Program in Natural Science, (Bachelor Programme) Basic
LanguageDanish
Publication date21 Jun 2006

Keywords

  • arvemateriale
  • ACRAB
  • gener
  • Mutationer
  • Multiresistens
  • Triclosan
  • plasmider
  • E. coli