Udlændingeservice i mediemøllen - journalisternes rolle i det politiske kommunikationssystem

Kathrine Rossau

Student thesis: Master thesis

Abstract

Undersøger mediernes rolle i det politiske kommunikationssystem ud fra en framing-analyse af sagen om Udlændingeservices mangelfulde vejledning til ægtepar, der ønskede familiesammenføring til Danmark.

Educations, (Bachelor/Graduate Programme) GraduateJournalism, (Bachelor/Graduate Programme) Graduate
LanguageDanish
Publication date30 Apr 2009

Keywords

  • framing
  • kommunikationssystem
  • mediernes roller
  • mediehype