Tværprofessionelt samarbejde om udsatte børn og unge med traumer

Sine Munch Larsen

Student thesis: Project on Graduate Program

EducationsPsychology, (Bachelor/Graduate Programme) Graduate
LanguageDanish
Publication date18 Dec 2017
SupervisorsBjarne Jacobsen