Tordenbølge: Waterlevel increase in connection with thunderstorm

Anna G. Grube

Student thesis: Termpaper

Abstract

Formålet med dette projekt er at belyse etableringen af forhøjet vandstand ved den jyske vestkyst den 18. juni 2002. Rapporten bygger på antagelser om, at den forhøjede vandstand har karakter af en bølge. Rapporten indeholder to teoriafsnit; "udvikling af tordencelle" samt atmosfæriske processer i forbindelse med tordenvejr" og "bølger ved havoverfladen". I analyse afsnittet beskrives vejrsituationen i forbindelse med tordenvejret og karakteristika ved bølgen fastlægges. Efterfølgende diskuteres betingelserne der var til stede og hvorledes de har medvirket til etableringen af tordenbølgen. Rapporten konkludere, at tordenbølgen er etableret ved trykændring, men at bølgehøjden som registreres ikke alene kan tilskrives trykændringer. Herved konkluderes at årsagen til tordenbølgens forøgede bølgehøjde skal findes ved dynamiske strømnings processer, enten i forbindelse med en squall line eller i relation til enkelte strømninger ved overfladen i forbindelse med tordenvejret.

EducationsBasic - Bachelor Study Program in Natural Science, (Bachelor Programme) Basic
LanguageDanish
Publication date1 Jun 2006
SupervisorsNiels W. Nielsen

Keywords

  • Forhøjede vandstand
  • squall line
  • bølger ved havoverfladen
  • Tordenbølge