'Tænk, før du deler': Produktafprøvning af podcasten 'Den, der hvisker...'

Christian Korf Wøldike, Cecilie Lundskov Fuhlendorff, Frederikke Bertram & Frida Kruse Lind

Student thesis: Subject Module Project

EducationsCommunication Studies, (Bachelor/Graduate Programme) Bachelor
LanguageDanish
Publication date22 Dec 2017
Number of pages34
SupervisorsNalle Peter Ben Kirkvåg