"...supporting, not driving" -Udfordringer for et omstillingsinitiativ i dansk planlægning

Line Valdorff Madsen, Peter Moltesen, Ditte Klerens Søndergaard, Astrid Marie Christensen & Teis Carner Nielsen

Student thesis: Termpaper

Abstract

Denne rapport undersøger, med udgangspunkt i den danske omstillingsbevægelse (Transition Town), hvad borgerinitiativer, der opererer både indenfor og udenfor den formelle planlægningsramme kan bidrage med, og hvilke udfordringer sådanne initiativer stiller til den kommunale planlægning. Rapporten benytter sig af empiri indsamlet gennem observationer og deltagelse i omstillingsbevægelsens arrangementer, samt interview med deltagere i omstillingsbevægelsen og planlæggere i Svendborg Kommune. Rapporten tager sit teoretiske udgangspunkt i den kommunikative og oppositionelle planlægning, for at forstå såvel omstillingsbevægelsen som planlægningen. Det konkluderes, at der er elementer i omstillingsbevægelsen, som den kommunale planlægning ikke rummer, samt at såvel omstillingsbevægelsen som kommunen stilles udfordringer i forhold til et samarbejde og udvikling af omstillingsinitiativet, som sigter mod bæredygtige og modstandsdygtige lokalsamfund.

EducationsPlanning Studies, (Bachelor/Graduate Programme) Undergraduate or graduate
LanguageDanish
Publication date27 Jan 2011
SupervisorsLise Drewes

Keywords

  • Transition Town
  • Insurgent Planning
  • Syltemae
  • Omstillingsbevægelsen
  • Kommunikativ planlægningsteori
  • Oppositionel planlægning
  • Svendborg