Superkilen - Fortællinger om et sted

Cecilie Heide Sørensen, Christian Kromann Nielsen & Nasar Bensaoula

Student thesis: Termpaper

Abstract

Formålet med dette projekt, var at undersøge hvordan fortællinger om Nørrebro, Mimersgadekvarteret og Superkilen kunne forstås i forbindelse med den negative udviklingsspiral og Superkilen som fyrtårnsprojekt. Den negative udviklingsspiral er en model som beskriver hvordan segregerede områder i danske byer bliver reproduceret og forstærket. I denne forbindelse peger modellen på at disse områder bl.a. bliver forstærket via negativ omtale fra medier og borgere udenfor områderne. I denne forbindelse er det en af målsætningerne for de offentlige rum i Mimersgadekvarteret, som tilsammen udgør Superkilen, at skabe positive fortællinger om området for borgere udenfor kvarteret. Hvilket betegnelsen fyrtårnsprojekt dækker over. På baggrund af analyser af kvalitative interviews samt mediemæssige historier, konkluderer projektet at Superkilen på nuværende tidspunkt ikke formår at fungere som et fyrtårn i informanternes fortællinger. Hvis Superkilen skulle have fungeret som fyrtårn i informanternes fortællinger, peger projektet på, at Superkilens offentlige rum skulle være steder, hvor informanterne tydeligt kunne se sig selv indgå i forskellige praksisser. Projektet peger ligeledes på at disse rum skulle kunne facilitere positive møder mellem forskellige etniciteter, og specielt etniske danskere og andre etniske minoritetsgrupper.

EducationsGeography, (Bachelor/Graduate Programme) Undergraduate or graduate
LanguageDanish
Publication date23 Jan 2013

Keywords

 • Superkilen
 • Lynch
 • Negative udviklingsspiral
 • etnicitet
 • Segregation
 • Nørrebro
 • Fyrtårnsprojekt
 • De Certeau
 • Mimersgadekvarteret
 • Fortællinger
 • Foucault