Subjexit

Shosha Florrie Raymond, Line Kousgaard Ladegaard & Asmund Kollerup Iversen

Student thesis: Subject Module Project

Abstract

Dette projekt belyser lysten til at tilvælge mindre fællesskaber frem for det etablerede samfund. Denne bevægelse – fra samfund til mindre fællesskab – har vi, i projektgruppen, “opfundet” et begreb, som dækker over – nemlig subjexit. Projektet er empiristyret og tager udgangspunkt i tre interviews. De interviewede ser alle sig selv som en del af et mindre fællesskab i højere grad end som en del af det etablerede samfund. De har altså gjort subjexit.
Vi inddrager Walden - Livet i skovene (2007) af Henry David Thoreau (1817-1862). Værket skildrer også en subjexit og bidrager med en stemme fra en anden tid i moderniteten, og bakker op om de øvrige informanters pointer. Subjexit skyldes utilfredshed med det etablerede samfund og en mangel på identifikation og genkendelse af egne værdier og overbevisninger i det etablerede samfund. Vi gør brug af teori af Hartmut Rosa (1965) til at forstå accelerationssamfundet, Richard Jenkins (1952) til at forstå social identitet og identifikationsprocesser, samt Rosabeth Moss Kanter (1943) til at belyse årsager til fællesskabstilslutning og utopiske fællesskaber. Tilslutningen til mindre fællesskaber kan have demokratiske konsekvenser for det etablerede samfund, hvilket vi afslutningsvist diskuterer.

EducationsPsychology, (Bachelor/Graduate Programme) Open
LanguageDanish
Publication date2019
Number of pages59
SupervisorsMichelle Sabrine Steinmüller