Stress: Betydningen af individets subjektive vurderinger

Morten Rudbeck & Anna Backe

Student thesis: Termpaper

Abstract

Hvordan forstås begrebet stress og hvilken betydning har individets subjektive vurderinger under stresspåvirkning for forståelsen, vurderingen og håndteringen af stress.

EducationsPsychology, (Bachelor/Graduate Programme) Undergraduate or graduate
LanguageDanish
Publication date1 Jan 2006

Keywords

  • vurdering
  • mestring
  • Richard Lazarus
  • Følelser
  • Stress