Spindoktoren i dansk politik - et casestudie af offentlighedsloven og magten i toppen af ministerierne

Adam Bang Kjeldgaard, Andreas Holmgreen Kornbek, Cecilia Cemile Binicioglu Vollmer, Christopher Delcomyn Dohn & Mathias Møller-Herskind

Student thesis: Termpaper

Abstract

I følgende studie vil det gennem analyse påvises, hvordan spindoktoren adskiller sig fra embedsmændene og hvilke forudsætninger han har for magtudøvelse. Da der er fremlagt forslag om en ændring af offentlighedsloven, vil anden del af analysen beskæftige sig med denne lovs betydning for spindoktorens arbejde. Lovforslaget lægger op til forringet mulighed for at få aktindsigt i ministerielle anliggender. Dette leder frem til en diskussion af, om lovforslaget er udtryk for mere eller mindre åbenhed i det politiske system. På baggrund af analyse og diskussion, konkluderes at spindoktoren kan udøve magt i forhold til flere aktører: minister, embedsmænd samt medier. Dette efterfølges af den konklusion, at forslaget til en ny offentlighedslov lægger op til at styrke spindoktorens magtposition, da forringet mulighed for aktindsigt i ministerielle anliggender betyder, at spindoktoren har bedre forudsætninger for, gennem pressen, at påvirke samfundsdiskursen. ------------------------------------------ The following study seeks to analyse and decide in which ways the spin doctor is different from the civil servants, and whether or not he is in any way preconditioned to obtain a position of power. Being that a new bill has been proposed regarding the public’s right of access to documents from the state administration, the second part of the analysis will concentrate on this bill and its possible impact on the spin doctor’s work. The bill proposes a reduced possibility of access to certain state administration documents. This leads to a discussion of whether the bill is evidence of reduced or improved transparency in the political system. Based on the analysis and discussion, the conclusion is made that the spin doctor has a chance of dominating a number of other actors: the Minister, the civil servants and the press. This is followed by the conclusion that the new bill presents a possible strengthening of the spin doctor’s authority, since a decreased possibility of access to state administration documents gives the spin doctor better conditions for influencing the public discourse.

EducationsBasic - Bachelor Study Program in Social Science, (Bachelor Programme) Basic
LanguageDanish
Publication date15 Jan 2013
SupervisorsBent Eisenreich

Keywords

  • Skattesag
  • Spindoktor
  • Offentlighedslov
  • Ministerbetjening