Som Part i en Strid -Opfattelser af historieundervisningen i gymnasiet

Signe Schrøder & Lisbeth Skøtt Frederiksen

Student thesis: Bachelor project

Abstract

# Projektet omhandler perioden 2001 til 2004, med fokus på den nye reform og læreplan for historie i gymnasiet stx A, og den debat reformen har affødt i aviserne.

EducationsHistory, (Bachelor/Graduate Programme) Bachelor
LanguageDanish
Publication date1 Jan 2004
SupervisorsAnette Elisabeth Warring

Keywords

  • gymnasiereform
  • EVA-rapport
  • historiebevidsthed