Social udgiftsudligning via Facebook

Toke Høiland-Jørgensen, Morten Brandrup & Mads Hald Jørgensen

Student thesis: Termpaper

Abstract

Når en gruppe venner eller bekendte deltager i aktiviteter sammen, fx en rejse eller lignende, sker det ofte at deltagerne i aktiviteten har en række fælles udgifter som de hver især betaler for. Opgaven med at udregne de nødvendige overførsler for at udligne udgifterne, er en opgave der med fordel kan automatiseres, og dette kan med fordel gøres over internettet. Vi har derfor konstrueret en Facebook-applikation som tillader brugere at indtaste og udligne deres udgifter. Applikationen er designet med simplicitet og ekstensibilitet for øje. Algoritmen vi har valgt til udligning, minimerer det totale overførte beløb, men ikke antallet af overførsler, da dette ligger uden for projektets rammer. Den valgte udligningsalgoritme er implementeret i applikationen. Som yderligere baggrund for konstruktionen er inkluderet en oversigt over hvad det vil sige at udvikle en Facebook-applikation. De største forskelle mellem at udvikle en Facebook-applikation og en normal webapplikation ligger i brugen af de Facebook-specifikke HTML– og Javascriptvarianter, FBML og FBJS, med de muligheder og begrænsninger det medfører. Da vi også har ønsket at tage hensyn til privacy-aspekter forbundet med konstruktionen af applikationen, har vi så vidt muligt forsøgt at minimere mængden af data vi indsamler gennem applikationen. Vores applikation kræver ikke behandling af særligt store mængder data, og intet af det er følsomme oplysninger. Med udarbejdelsen af et sæt brugsbetingelser med tilhørende datapolitik sikrer vi at brugeren accepterer behandlingen af data. Da vores applikation indlejres i Facebook, er det umuligt at forhindre at Facebook har adgang til de data der indgår som en del af applikationen. Givet disse datas lave følsomhed, mener vi dog ikke at brugen af vores applikation udgør en større privacytrussel end brugen af Facebook i det hele taget. Alt i alt må vi konkludere at det er lykkedes og at konstruere en applikation der løser det definerede problem. Applikationen løser problemet inden for de rammer vi har sat, og har derudover rigelige udvidelsesmuligheder. Dette har vi taget højde for ved at konstruere den på en måde så fremtidige udvidelser er ligetil at tilføje.

EducationsComputer Science, (Bachelor/Graduate Programme) Undergraduate or graduate
LanguageDanish
Publication date16 Jun 2009
SupervisorsNiels Christian Juul

Keywords

  • webudvikling
  • udgiftsudligning
  • django
  • udligning
  • facebook
  • privacy