Social netværksarkitektur En studie i sociale netværksstrukturer og –sammenhænge som fremmer social mobilitet for mennesker, der er truet af social isolation og står uden for arbejdsmarkedet.

Nina Löwe Krarup & Elli Graf

Student thesis: Basic Project

Abstract

Opgaven beskæftiger sig med sociale netværk som vejen til social mobilitet for menne¬sker, der befinder sig i en livssituation, som de civile organisationer karakteriserer ved multiple bekymringsfaktorer, herunder social isolation og ledighed.

Educations, (Master) Master
LanguageDanish
Publication date27 May 2016
Number of pages13
SupervisorsLuise Li Langergaard