Skal borgerne ha' mikrofonen - et studium af public journalism i P4 Bornholms valgkampsudsendelser

Casper Henriques

Student thesis: Master thesis

Abstract

Dette speciale er en analyse af P4 Bornholms valgkampsudsendelser op til kommunalvalget i 2005 og i 2009. Med udgangspunkt i agendasetting teoriens to analyseniveauer undersøges det, hvilken forandring der sker i P4 Bornholms valgprogrammer, når radiostationen gør af public journalism. Public journalism tiltaget forekommer i programmet P4 Parlamentet fra 2009, der giver udvalgte borgere mulighed for at øve indflydelse på programmets dagsorden ved, at de har medbestemmelse på de temaer programmerne skal omhandle og på spørgsmålene, som politikerne skal svare på. Dette er en modsætning til fire år tidligere, hvor optaktsprogrammerne var en mere traditionel krydsildsdebat mellem journalist og politiker. Først undersøges det, om der er sket en ændring i emnevalget ved brug af Shoemakers Gatekeeping teori. Dernæst undersøges det, om der er forekommet en ændring i debatindholdet, hvilket analyseres med brug af Peter Bro’s kategorisering af om historien er vinklet som værende omhandlende person, proces eller politik.

EducationsJournalism, (Bachelor/Graduate Programme) Graduate
LanguageDanish
Publication date30 May 2011
SupervisorsHanne Jørndrup

Keywords

  • agenda setting
  • P4 Bornholm
  • professionel kommunikation
  • gatekeeping
  • public journalim
  • valgkamp