Senescence

Ian von Hegner

Student thesis: Termpaper

Abstract

Hvorfor og hvordan ældes vi, og kan der gøres noget? Er ældning en sygdom i sig selv? Er det vi kalder ældning faktisk en kronisk sygdom, den første uhelbredelige sygdom man får, og som vi blot har accepteret? I det følgende arbejde er der blevet set på, hvad en termodynamisk tilgang har at tilføje til ældningsprocessens fysiologi og patologi. Applikationen af biofysikken, af termodynamiske principper, demonstrerer anvendeligheden af entropi konceptet til levende organismer, således at en ’evolutionær entropi teori’ for ældningsprocessen er blevet opstillet. Den generelle konklusion er, at de stokastiske og deterministiske hypoteser om ældningsprocessen, kan integreres ind i en termodynamisk teori for ældning som en sekvens af brudte skridt, ledende cellen gennem forskellige tilstande, karakteriseret af en forøgelse af den interne entropi og formindskelsen af entropi produktion, førende til en kritisk threshold i akkumulationen af fejl. En afgørende pointe hos denne teori er, at den aldrende celle vil have mere og mere vanskeligt ved at producere tilstrækkeligt fri energi. I stressende betingelser behøver cellen et overskud af fri energi, og hvis den gamle celle ikke er i stand til at producere sådanne energi, så vil dens evne til at tilpasse sig situationen blive formindsket, og den vil lettere kunne blive skadet ved stress. Ældning er ikke en sygdom, men den er dog en kronisk-degenerativ tilstand med den længste inkubationstid, som uværgerligt vil prædisponere til sygdom. Den vil efterhånden føre til den forøgede sandsynlighed for at dø, efterhånden som individet bliver ældre. Så hvad er grunden til ældningsprocessen? Grunden er, at legemet har stedse større besvær med at kaste sin entropi ud til sine omgivelser, og dermed forringer sine kropsfunktioner. Så hvorfor finder ældningsprocessen sted? Det gør den, fordi legemet ikke har et genetisk program, der tager højde for vedvarende at skulle fjerne denne overskydende entropi. Teorien kombinerer og transcender således både de programmerede og de stokastiske hypoteser. Ældning er på sin vis et resultat af wear & tear processer, nemlig en stedse forøgelse af entropi i legemet, men samtidig er det på sin vis også programmeret, idet en entropi forøgelse ikke nødvendigvis behøver at finde sted. Legemet kunne således godt være programmeret til bedre at kunne kaste overskydende entropi ud til omgivelserne.

EducationsPharmaceutical Biology, (Bachelor/Graduate Programme) Undergraduate or graduate
LanguageDanish
Publication date22 Jun 2001

Keywords

  • biofysik, biophysics, aging, senescence, ældningsprocessen, entropi, entropy,