Selvbedrag og Vertigo

Søren Bergstein Nielsen, Jeppe Enemark & Mikkel Damborg Foldager

Student thesis: Basic Project

EducationsBasic - Bachelor Study Programme in Humanities, (Bachelor Programme) Basic
LanguageDanish
Publication date2018
SupervisorsMartin Ejsing Christensen