Satirisk Kommunikation

Tobias Brejnrod, Eline Svendsen, Maj-Britt Jakobsen, Maria Jakobsen, Nicole Flyckt & Asger Mygind

Student thesis: Termpaper

Abstract

Vi har i denne rapport valgt at beskæftige os med satire, som den kommer til udtryk i julekalenderen Yallahrup Færgeby. Ved at bruge teoretikere indenfor tekstanalyse og teatersemiotik vil vi foretage en analyse af et afsnit i julekalenderen. Analysen vil især lægge vægt på de to dele der tilsammen udgør satiren: Humoren og relationen til samfundet. I analysen af humoren vil vi tage udgangspunkt i humoristiske virkemidler og teknikker. Sammen med en historisk gennemgang af satiren vil vores analyse danne baggrund for en diskussion af hvilke fordele og ulemper der er forbundet med at bruge satire til at komme igennem med et budskab. Her vil vi også inddrage de reaktioner der kom på julekalenderen.

EducationsBasic - Bachelor Study Programme in Humanities, (Bachelor Programme) Basic
LanguageDanish
Publication date18 May 2008

Keywords

  • Satire
  • Kommunikation