Samfundet i arbejdets subjektive betydning - en analyse af chaufførers arbejdsliv

Rune Holm Christiansen, Morten Brandt & Philip Alexander Foss Rosenstand

Student thesis: Bachelor project

Abstract

Projektet omhandler hvordan de samfundsmæssige vilkår for (chauffør)arbejdet slår igennem i omverdensopfattelser, selvopfattelser og opfattelser af arbejde i det hele taget, hos godschauffører. Chaufførjobbet er præget af lange arbejdsdage, tidspres, mange arbejdsskader, hvilket viser sig problematisk i forhold til at passe livet udenfor arbejdet sammen med arbejdet. Men arbejdets krav sætter sig også igennem i selve måden den enkelte chauffør forstår sig selv i relation til det samfund arbejdet udføres i og for. Arbejdet medskaber en paradoksal faglighed og nogle (amputerede) begreber om frihed. Et (i bund og grund) patologiserende arbejde skaber endvidere horisonter der bedst kan karakteriseres som "fremmedhed" overfor det samfund der dikterer arbejdet. Men i dette ligger (implicit) også et håb om et anderledes samfund og en mere retfærdig arbejdsdeling...

EducationsTekSam - Technological and Socio-Economic Planning, (Bachelor/Graduate Programme) Bachelor
LanguageDanish
Publication date1 Jun 2005
SupervisorsKlaus T. Nielsen & Per Homan Jepsersen

Keywords

 • Negt
 • Organisation
 • Lastbil
 • Godstransport
 • Bauman
 • Teknologi
 • Arbejdstid
 • arbejde
 • livssammenhæng
 • Sennett
 • arbejdssamfund
 • Arbejdsliv
 • arbejdssociologi
 • Transportsektor
 • Transport
 • chauffører