Søgen efter platin på asteroider

Casper Køneke, Nanna Maria Kerlauge & Kim Bonde Jensen

Student thesis: Termpaper

Abstract

Formålet med denne rapport er at undersøge og analysere hvilke af tre specifikke metoder, som er mest velegnede til at detektere platin på asteroider. Disse metoder er spektroskopi af radio-, infrarød-, optisk-, ultraviolet-, røntgen-, og gammastråling fra asteroider og undersøgelse af asteroiders gravitationsfelter og magnetfelter. Gennem analyse af disse metoder argumenteres der for at massebestemmelse vha. analyse af gravitationsfelter ikke er velegnet til at detektere platin. I analysen argumenteres der derimod for at analyse af magnetfelterne omkring asteroider, samt analyse af ultraviolet-, optisk- og infrarød-stråling er mere fordelagtige metoder til detektion af platin i asteroider. Den endelige konklusion er at analyse af en asteroides magnetfelt sammen med analyse af ultraviolet-, optisk-, og infrarød- stråling fra en asteroides overflade, er de mest velegnede metoder til at detektere platin på en asteroide.

EducationsBasic - Bachelor Study Program in Natural Science, (Bachelor Programme) Basic
LanguageDanish
Publication date19 Jan 2015

Keywords

  • Platin
  • Asteroider