Ryggens Biomekanik: The biomechanics of the back

Said F. Fakhri, Joakim Bastrup, Anna Sass Andersen & Christina Eljen Rasmussen

Student thesis: Termpaper

Abstract

Dette projekt handler om ryggens biomekanik og hvilke løft der er mest hensigts- mæssige for ryggen. Selve projektet er delvist et litteraturstudie og et studie hvor Newton og programmet Any Body Modelling System giver os et teoretisk syn p ̊a problemet, hvor man som baggrund skal have en generel viden om ryggens fysiolo- giske opbygning. Ud fra problemformuleringen ”Ved et løft af en genstand fra fødderne op til brystet, Hvordan kvantificerer man risikoen for en rygskade, med udgangspunkti ̊a muskelska- der i lænden?”tages der udgangspunkt i ryggens biomekanik samt dens opbygning. Her har vi lagt fokus p ̊a brugen af muskler i ryggen under løft, og hvordan disse belastes. For at f ̊a en naturvidenskabelig vinkel p ̊a problemet bruges Newtons love til at beregne belastningen i lænden. Form ̊alet med projektet er at belyse et stort problem i det danske samfund ved hjælp af en ny teknologi, nemlig programmet ABM. Ved hjælp af dette program kan man g ̊a ind og analysere belastningen i de enkelte muskler, hvilket ikke har været muligt førhen. Hvis man sammenligner vores resultater med retningslinjer for et løft stemmer dette overens. Udover disse retningslinjer stemmer vores resultater ogs ̊a overens med den danske kampagne kaldet ’Tænk med ryggen n ̊ar man arbejder p ̊a bryggen’. Nemlig at det er vigtigt at bruge benene til at løfte med i stedet for ryggen, samt at holde genstanden der løftes tæt ind til kroppen.

EducationsBasic - Bachelor Study Program in Natural Science, (Bachelor Programme) Basic
LanguageDanish
Publication date3 Jan 2011

Keywords

  • Ryg
  • Rygskade
  • AnyBody Modeling system
  • Ondt i ryggen
  • ABM
  • Biomekanik