Reality Bites

David Jul, Asger Kring Høst, Esben Hendriksen Licht, Mette Løth Rasmussen, Nikolaj Porn Sloth Petersen, Anna Westergaard & Mads Damkjær Oustrup

Student thesis: Termpaper

Abstract

Nærværende rapport omhandler designet af endagskonferencen Reality Bites, som blev afholdt på Roskilde Universitet torsdag den 10. maj 2012. Formålene med konferencen var at inspirere og provokere deltageren (målgruppen værende universitetsstuderende på 2. til 6. Semester), til at reflektere over egne evner, mål og muligheder og således motivere den studerende til, aktivt at bruge sin studietid som ramme til at udvikle og forme sig selv. Primært med udgangspunkt i Victor Turner og Richard Schechners begreber om ritual og liminalitet, analyseres og diskuteres hvorledes designet af Reality Bites understøttede formålene. Rapporten præsenterer og diskuterer en række forståelser som peger på, at designet af RB, understøtter visse af de opstillede formål.

EducationsPerformance-design, (Bachelor/Graduate Programme) Undergraduate or graduate
LanguageDanish
Publication date22 Jun 2012

Keywords

 • RUC
 • performance
 • Uddannelsespolitik
 • Fremtid
 • Reality Bites
 • Konference
 • richard schechner
 • Store Auditorium
 • Akademisk selvhjælp
 • liminalitet
 • Hanne Leth Andersen
 • victor turner