Psykisk arbejdsmiljø - kerneproblemer og forbedringer på IT-virksomheden Adore

Rune Christensen, Anne Karina Nortung, Mathias Lærkegård Gram & Martin S. Lyngby-Nielsen

Student thesis: Termpaper

Abstract

En undersøgelse af det dårlige psykiske arbejdsmiljø i IT-virksomheden Adore. Der lægges vægt på relationen mellem ledelse og medarbejdere i forbindelse med en forhindrende dobbelthed, i ledelsens normer og værdier for arbejdets udførelse. I kontrast til et allerede analyseret magtperspektiv fra den benyttede empiri, belyses der, hvorledes medarbejdernes begrænsede indflydelse og kontrol over egne arbejdsopgaver forårsager lavt selvværd. Herunder analyseres forskellige handlinger og tiltag fra ledelsen i at fastholde medarbejdernes identitet i forhold til virksomhedens idealer. Denne analyse bruges til at finde mulige løsninger til forbedringer af det psykiske arbejdsmiljø i virksomheden. Til sidst beskrives hvordan medarbejderne i fællesskab kan genskabe tilliden til virksomhedens værdier hvis ledelsen er villige til at forkaste deres dobbeltbindende normsæt.

EducationsBasic - Bachelor Study Program in Social Science, (Bachelor Programme) Basic
LanguageDanish
Publication date19 Jun 2008
SupervisorsAnita Mac

Keywords

  • Psykisk arbejdsmiljø
  • Adore