Psyken som skjult figur

Nina G. Bonde, Mads Mølstrøm, Ira Sofia C. Kjær-Rasmussen, Tine L. Sørensen & Josefine L. Schlamovitz

Student thesis: Termpaper

Abstract

Dette projekt søger en forståelse af psyken samt den underliggende dikotomi. Som beskrevet ved den danske psykolog Jens Mammen, ses der ved den danske almenpsykologiske videnskab, et skel imellem den diskursive samt den newtonske psykologi. Herved undersøger projektet, hvorledes fænomenet psyken bliver skildret ved ”videnskabens fader” Aristoteles, for derved at komme ind på to danske psykologer; Niels Engelsted samt Svend Brinkmann. Her når projektet frem til en forståelse af hvorledes Niels Engelsteds teori, som er funderet ud fra naturvidenskabelige teorier, samt Brinkmann, som bygger sin teori på andres humanvidenskabelige samt samfundsvidenskabelige teorier, kommer frem til en mere eller mindre fælles løsning. Gennem denne forståelse, sat i belysning af psykologiens videnskabshistorie, konkluderer projektet, at begge sider af den splittede psykologi er en nødvendighed for en helhedsforståelse af psyken.

EducationsBasic - Bachelor Study Programme in Humanities, (Bachelor Programme) Basic
LanguageDanish
Publication date20 Dec 2012
SupervisorsMagnus Dahl

Keywords

  • Psykologi
  • genstandsfelt