Planter under vandstress / Drought Stressed Plants

Louise Stenander, Mikka Lee-Andersen & Morten Blemmer

Student thesis: Termpaper

Abstract

Rent vand er en begrænset ressource, og situationen vil forværres som følge af klimaforandringer, befolkningstilvækst og forurening. Samtidig er vandforbruget til kunstvanding højt verden over. Målet med dette projekt var at undersøge, om det er muligt at spare vand til kunstvanding, uden at det går ud over høstudbyttet samt at undersøge og modellere effekten af vandstress på stomatakonduktans. Dette blev gjort ved at undersøge effekten af to forskellige deficit-vandingsstrategier, Partial Root zone Drying (PRD) og Deficit Irrigation (DI). Disse vandingsstrategier blev brugt for at se, hvordan tomatplanter (Lycopersicon esculentum cv. Cedrico) reagerer på vandstress, med hensyn til transpiration og tørstofproduktion. På baggrund af data fra forsøget, eksisterende teori og modeller for ustresset stomatakonduktans, undersøges muligheden for at opstille en stomatakonduktansmodel, der beskriver sammenhængen mellem vandstress og stomatakonduktans. Tørstofindholdet i frugten fra PRD-planterne var ca. 11 % større end den fra FI-planterne. Tørstofindholdet i frugten fra DI- og FI-planterne var næsten den samme på henholdsvis, 41,45g og 41,675g. PRD- og DI-planterne var under mild vandstress, men en model for vandstress kunne ikke opstilles, på grund af fejlkilder. There is a great water use for irrigation worldwide. This is a problem because water resources are limited and the situation continues to regress as result of climate changes, increase in population and pollution. The aim of this project was to examine the possibility of saving water for irrigation without reducing crop yield, as well as to examine and model the effect of drought stress on stomatal conductance. This was done by applying the irrigation strategies Deficit Irrigation (DI) and Partial Root zone Drying (PRD). The strategies were applied to tomato plants (Lycopersicon esculentum cv. Cedrico) to see how they coped with drought stress in regards to transpiration and dry matter production. Based on data from the experiment and existing theory and models, describing stomatal conductance for well-watered plants, it was attempted to propose a model, describing the relation between drought stress and stomatal conductance. The crop yield production of the PRD plants was 11 % larger than that of the FI plants. The crop yield of the FI plants and DI plants were very similar, at 41,45g and 41,675g respectively. The PRD plants and DI plants were mildly drought stressed, but a model for drought stress could not be proposed, because the plants were nutrient stressed.

EducationsBasic - Bachelor Study Program in Natural Science, (Bachelor Programme) Basic
LanguageDanish
Publication date1 Jun 2006

Keywords

  • ABA
  • stomata
  • vandstress
  • kondutans