Palæstinensisk statslegitimitet

Amalie Holst Nielsen, Christoffer Jensen & Nicklas Lyngen

Student thesis: Termpaper

Abstract

Dette projektet undersøger hvordan FN’s idé om stat påvirker PNA’s legitimitet. Ved hjælp af en socialkonstruktivistisk og hermeneutisk tilgang søger vi at forklare hvordan FN’s idé om stat kan spores Montevideo Konventionen, samt i FN rapporten Palestinian state-building: A decisive period?. Med samme videnskabsteoretiske tilgange søger vi at forklarer hvordan FN’s ideer om stat kan ses implementeret i PNA, med udgangspunkt i Mahmoud Abbas tale til FN’s Generalforsamling den 29. november 2012 og i Palestinian Development Plan. Til at analysere disse tekster, benyttes den begrebssystematiske metode, gennem hvilken vi også vil inddrage Kalevi. J. Holsti og Max Webers legitimitets teorier, som dermed vil komme til at danne rammen for analysen. Efter at have konkluderet i hvordan FN’s idé om stat påvirker PNA i udformningen af den palæstinensiske stat, afsluttes projektet i en perspektiverende diskussion. Her vurderes det hvilke konsekvenser FN’s idé om stat kan have på PNA’s legitimitet.

EducationsBasic - Bachelor Study Program in Social Science, (Bachelor Programme) Basic
LanguageDanish
Publication date14 Jan 2013

Keywords

  • Palestina, legitimitet, PNA, FN, Montevideo Deklarationen, Abbas, stat, PLO,