På Oplysningens Kant: Et projekt om oplysningen hos Kant og Adorno/Horkheimer

Kasper Stougaard Andersen & Tim Kistrup Larsen

Student thesis: Termpaper

Abstract

Dette projekt søger at redegøre for Theodor W. Adorno og Max Horkheimers behandling af oplysningens begreb i deres bog Oplysningens Dialektik, med følgende centrale spørgsmål: "Hvilken skæbne finder Immanuel Kants oplysningsbegreb i hænderne på Theodor W. Adorno og Max Horkheimer i Oplysningens Dialektik?". Der tages udgangspunkt i Kants meget anerkendte tanker om oplysningen som begreb, og disse kortlægges som projektets første gøremål. Herefter introduceres Adorno og Horkheimer og deres Oplysningens Dialektik, og vi specificerer, hvilke tanker der helt præcist er de kritiske omdrejningspunkter i forhold til forfatternes forsøg på at få oplysningen erklæret som et fejlet projekt. Vi præsenterer den direkte behandling, som Adorno og Horkheimer selv giver Kants idéer i bogen, og forsøger samtidig at give så nøjagtig som mulig en tolkning, af hvad de to forfattere, der ofte synes at misforstås som værende unødigt pessimistiske, egentlig foreslår læseren at erstatte helligholdelsen af oplysningen med. Til slut konkluderer vi, at oplysningen bliver fremstillet overbevisende som værende endt i et paradoks, og at Adorno og Horkheimer i stedet foreslår, at vi som mennesker nedtoner den værdi, oplysningen tillægger objektivitet, og i stedet forsøger at give plads til subjektive verdensanskuelser. Derudover gives en række forslag til opfølgende undersøgelser, blandt andet om hvor vidt disse tanker har været kraftigt inspirerende for senere post-moderne tanker.

EducationsPhilosophy and Science Studies, (Bachelor/Graduate Programme) Undergraduate or graduate
LanguageDanish
Publication date7 Jan 2010
SupervisorsFinn Guldmann

Keywords

  • Horkheimer
  • Adorno
  • Oplysning
  • Kant