Overvågning af det offentlige rum

Jannick Bredo Lillelund, Per Hellegård Hansen, Victor Johansen, Anna Dorete Falkenberg, Amanda Høy Birkesholm & Marie Anne Nøregaard

Student thesis: Termpaper

Abstract

Dette projekt undersøger argumenterne for og imod kameraovervågning af det offentlige rum i Danmark, og hvorvidt dette kan retfærdiggøres. Vi undersøger ved brug af argumentationsanalyse, begrebsanalyse og etiske teorier om de fremsatte argumenter i projektet, er gyldige eller holdbare og på hvilket grundlag. Der bliver i projektet præsenteret argumenter for; at kameraovervågning virker kriminalpræventivt, skaber tryghed, samt argumenter om, at det er moralsk forkert, da det krænker privatlivets fred. Disse argumenter bygger på forskellige etiske standpunkter, og det har derfor været svært at komme frem til en endegyldig konklusion, om hvorvidt kameraovervågning kan retfærdiggøres. Det påvises dog ud fra analysen og diskussionen af argumenterne, at de fremstillede argumenter ikke kan retfærdiggøre kameraovervågning af det offentlige rum i Danmark.

EducationsBasic - Bachelor Study Program in Humanistisk-Technology, (Bachelor Programme) Basic
LanguageDanish
Publication date20 Dec 2012
SupervisorsDorthe Jelstrup

Keywords

  • Etik
  • Tryghed
  • Privatliv
  • Kameraovervågning
  • Overvågning