Opgør med Fædrelandet - en kritisk undersøgelse af avisen Fædrelandets dækning af den tidlige arbejderbevægelse

Cecilia Grønbæk Springer, Henriette Brinkmann Jacobsen & Sara Juul-Olsen

Student thesis: Termpaper

Abstract

Da Louis Pio i maj 1871 udsendte sine Socialistiske Blade, blev han mødt med foragt og modstand af den borgerlige, danske presse, men bladene blev alligevel begyndelsen til dannelsen af en socialistisk arbejderbevægelse i Danmark med Pio som lederen for denne. Pio udnævnte siden hen i en berømt artikel den borgerlige avis, Fædrelandet, og i særdeleshed dennes redaktør Carl Ploug, for at være arbejderbevægelsens mest hadefulde modstander. I dette projekt vil vi forsøge at finde en forklaring på, hvorfor Pio var af denne opfattelse ved systematisk at læse og analysere Fædrelandets artikler om de danske arbejdere og arbejderbevægelsen fra begyndelsen i maj 1871, og til lederne af bevægelsen blev dømt ved Højesteret i august 1873.

EducationsHistory, (Bachelor/Graduate Programme) Undergraduate or graduate
LanguageDanish
Publication date17 Jan 2007
SupervisorsMichael Kjeldsen

Keywords

  • arbejderbevægelse
  • 1870