Om synet på den sorte afrikaner og den engelske kvinde i H. Rider Haggard's roman She fra 1887

Louise Christensen & Mina Moutamid

Student thesis: Termpaper

EducationsBasic - Bachelor Study Programme in Humanities, (Bachelor Programme) Basic
LanguageDanish
Publication date1 Jun 2004
SupervisorsKirsten Holst Petersen