Oline - Radio for dig: Om børns brug af radiokanalen Oline

Marie Louise Heimann

Student thesis: Termpaper

Abstract

#Oline – Radio for dig Med specialet ’Radio for dig’ undersøger Marie Louise Heimann børns radiobrug og oplevelse af radiokanalen Oline. DR startede i 2006 DAB kanalen Oline, som henvender sig til børn i alderen 3 til 7 år. Kanalen leverer historier og musik 24 timer i døgnet og er den første af sin slags. I ’Radio for dig’ udforskes børnenes oplevelse af kanalen ved hjælp af deltagerobservationer af børnenes brug af radioen i en børnehave og i hjemmet samt interview med børn. Desuden anvendes interview med forældre og pædagoger for at sætte yderligere perspektiv på børnenes brug af radioen. ’Radio for dig’ giver et indblik i, hvordan børnene bruger radio på forskellige tidspunkter af dagen, og hvilken påvirkning børnene har på hinandens radiolytning. Specialets problemformulering er: Hvordan oplever og bruger 3 til 7 årige børn Oline DAB radio? Konklusionen er, at børn bruger radioen aktivt som en del af deres leg, og at de er meget bevidste om, hvad de kan lide og ikke lide af dens indhold. Men på trods af dette vælges kanalen ofte fra til fordel for andre medier, idet radio ikke er en del af børnekulturen i dag. Børn bruger selvstændigt og aktivt en lang række af medier, og en kanal som Oline har svært ved at ’råbe højt nok’ i det massive medieudbud, der stilles til deres rådighed. Kanalen har (endnu) ikke formået at skabe en platform, der gør den til en naturlig del af børns hverdag. På baggrund af undersøgelsen gives i specialets perspektivering en række bud på, hvordan Oline i højere grad kan få en sådan plads.

EducationsCommunication Studies, (Bachelor/Graduate Programme) Undergraduate or graduate
LanguageDanish
Publication date1 Jun 2006
SupervisorsTine Mark Jensen

Keywords

  • DAB-radio
  • Børn
  • nye medier
  • medier
  • radio