Og de sendte en kvinde... - en undersøgelse af, hvordan danske kvindelige journalisters arbejde har udviklet sig i perioden 1919-2010

Lisbeth Kjær Jansen & Mikala Schachtschabel Tordrup

Student thesis: Master thesis

Abstract

Hvilke normer har danske kvindelige journalister skrevet efter? Har kvinderne indordnet sig den etablerede avis’ normer, siden de blev en del af det mandearbejde, det var at være journalist, eller har de selv præget dansk journalistik? Måske har kvinderne blot udviklet sig i takt med det omgivende samfunds udvikling? Dette speciale undersøger, hvilke normer de danske kvindelige journalister på Berlingske Tidende og Politiken har søgt at opfylde. Specialet analyserer en periode over 90 år med syv nedslagspunkter i henholdsvis 1919, 1937, 1963, 1975, 1985, 1999 og 2010. Perioden er valgt for at undersøge udviklingen i de danske kvinders artikler fra dengang de var nye i journalistikken og frem til nutiden, hvor kvinderne fylder godt på redaktionerne. Til at besvare, hvilke normer kvinderne har søgt, er der anvendt Kirsten Mogensens teori om journalistiske arketyper. Dertil er der anvendt Danmarkshistorie som reference og forklaringsramme for kvindernes udvikling.

EducationsJournalism, (Bachelor/Graduate Programme) Graduate
LanguageDanish
Publication date28 Feb 2012
SupervisorsLeif Becker Jensen

Keywords

  • Journalistik
  • Kvinder