Ny Løn i den offentlige sektor - udvikling eller afvikling?

Thomas Brunsgaard Andersen, Søren Gisselmann, Anne Fischer Olesen & Jonas Juul Møller

Student thesis: Termpaper

Abstract

Den lønreform, der de sidste årtier gradvist er blevet gennemført i (amts)kommunerne og staten, indebærer en større grad af individuel aflønning af de offentlige ansatte end det tidligere anciennitetsbaserede lønsystem. I den offentlige debat bliver der ofte argumenteret for, at individuel aflønning ikke fungerer i den offentlige sektor grundet de offentligt ansattes kollektive arbejdskultur og fagforeningernes fortsatte magt. Argumentet skelner ikke mellem (amts)kommuner og stat, men anser den offentlige sektor som én samlet enhed. I dette projekt vises, på baggrund af statistik fra Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) og Personalestyrelsen, at der er en vis forskel på anvendelsen af Ny Løn i de to enheder. Omfanget af offentlige ansatte omfattet af Ny Løn er større i (amts)kommunerne end i staten, som til gengæld i langt højere grad anvender resultatløn. Denne forskel underbygges endvidere af diverse surveyundersøgelser, som indikerer forskelle på holdninger til individuel aflønning og løn som motivationsfaktor. Årsagerne til disse forskelle anskueliggøres ud fra tre institutionelle teorier, der hver især forklarer forskelle og ligheder i statens og (amts)kommunernes anvendelse af Ny Løn ud fra enten opgavens karakter, organisationernes værdisæt eller den historiske baggrund.

Educations, (Bachelor/Graduate Programme) Graduate
LanguageDanish
Publication date1 Jun 2005
SupervisorsHans Aage

Keywords

  • Resultatløn
  • Løn
  • Ny Løn