Novozymes - kamæleon i en foranderlig omverden: Organisationsmedlemmers rolle i strategisk CSR-kommunikation om genteknologi

Anne Knudsen & Camilla Sebelius Jørgensen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Specialeafhandlingen omhandler strategisk CSR-kommunikation med særlig henblik på formidling af genteknologi. Afhandlingen er funderet i et empirisk studie af enzymvirksomheden Novozymes og besvarer dels, hvordan Novozymes håndterer strategisk CSR-kommunikation om genteknologi, og dels hvordan forskningsmedarbejderen oplever denne kommunikation og sin egen rolle heri. Vores videnskabsteoretiske tilgang er funderet i kritisk realisme. Det empiriske grundlag udgøres primært af interviews med 8 forskningsmedarbejdere og 1 kommunikationsmedarbejder. Det teoretiske grundlag udgøres af teori om risikosamfundet (Beck), videnskabsformidling (Horst), teori om kommunikationsstrategier (Morsing og Schultz) og kulturteori (Hatch og Schultz og Martin). Vi konkluderer, at virksomheden for at kunne håndtere kontroversielle emner så som genteknologi og mere overordnet at kunne navigere i en omskiftelig omverden kan drage nytte af at lytte til de kritiske interne røster. Vi konkluderer ligeledes at virksomheden bør skabe rum for intern dialog om eksempelvis etiske dilemmaer omkring genteknologi.

EducationsCommunication, (Bachelor/Graduate Programme) Graduate
LanguageDanish
Publication date20 May 2007

Keywords

  • CSR
  • Joanne Martin
  • Mary Jo Hatch, Majken Schultz
  • Novozymes
  • strategisk kommunikation
  • genteknologi
  • Ulrich Beck