Nordhaven - Fremtidens bæredygtige by?

Mie Haldrup, Sophie Amby & Amalie Westborg Schiøtz

Student thesis: Termpaper

Abstract

I følgende projekt beskæftiger vi os med udviklingen af Nordhavnsbydelen i København. Et indledende afsnit vil danne rammen om Københavns Kommune og By og Havns visioner for udviklingen af Nordhavnsbydelen, ligesom det vil skabe indblik i, hvilke planlægningsstrategier man som planlægger bør forholde sig til, i bestræbelserne på at skabe det bedst mulige resultat. Med dette udgangspunkt vil en analyse, baseret på en vekselvirkning mellem empiri og teori, undersøge, hvorvidt Københavns Kommunes og By og Havns målsætning om skabelsen af fremtidens bæredygtige by, kan udmøntes i praksis. Herunder vil en teoretisering af begreberne socialbæredygtighed, miljømæssig bæredygtighed samt kommunikativ planlægning medvirke til en dybere forståelse for, hvad der i Nordhavnsregi menes med en socialbæredygtighed samt miljøbæredygtighed. Projektet indleder ydermere til en diskussion om, hvorvidt man i planlægningen af Nordhavnsbydelen, i ambitionen om at tilvejebringe social samt miljømæssigbæredygtighed, forholder sig til social retfærdighed og herunder den lavere sociale klasse. Diskussionen vil ligeledes dykke ned i potentialet i, at man i Nordhavnsbydelen forholder sig til social samt miljømæssigbæredygtighed som to ligesindede størrelser, for på den måde at skabe gode forudsætninger for at efterleve den overordnede målsætning for at skabe fremtidens bæredygtige by.

EducationsBasic - Bachelor Study Program in Humanistisk-Technology, (Bachelor Programme) Basic
LanguageDanish
Publication date6 Jun 2013
SupervisorsErling Jelsøe

Keywords

  • Nordhavn, Social bæredygtighed, miljømæssigbæredygtighed, kommunikativ planlægning