Nibelungens Ring - fornuft og følelse

Lisbeth Haahr, Nina Arentoft, Helle Lykkebo, Daniel Stage, Kasper Grandetoft & Sondhi Banwait

Student thesis: Termpaper

Abstract

Vores projekt omhandler Richard Wagners operatetralogi Nibelungens Ring. Ringen er et værk, der kombinerer forskellige genremæssige, historiske og mytologiske elementer og over fire operaer skildrer Wagners kunst- og livsfilosofi. Ringen er stærkt influeret af sin samtids revolutionære begivenheder, og Wagners egen politiske overbevisning omkring samfundet. Vi har analyseret disse temaer overvejende gennem den omfattende konflikt mellem fornuft og følelse, som er til stede og for at besvare, hvilket filosofisk livssyn der udtrykkes i Ringen. For at forstå karaktererne i Ringen, den historiske tankegang og for at sætte Ringen ind i en filosofisk, idéhistorisk sammenhæng, har benytter vi os af de to sociologer David Riesman og Émile Durkheim kombineret med filosoffen Friedrich Nietzsche. Vi har opbygget analysen kronologisk i forhold til handlingen, da vi mener, at dette vil overskueliggøre fremstillingen af resultaterne for læseren. Det bringer orden i den kaotiske proces, som projektet har gennemgået. Vi har benyttet os af den hermeneutiske metode. Karakteren Siegfried afspejler Wagners livsfilosofi, som eksemplet på det nye menneske og de nye værdier, der skal erstatte de etablerede værdier i form af en livsfilosofi præget af naturlighed og fritagelse fra normerne.

EducationsBasic - Bachelor Study Programme in Humanities, (Bachelor Programme) Basic
LanguageDanish
Publication date23 May 2011

Keywords

  • Nibelungens Ring
  • Nietzsche
  • Riesman
  • livsfilosofi
  • Richard Wagner
  • Durkheim
  • Opera
  • Gesamtkunstwerk