Når ordene får magt - et studie af politisk retorik og argumentation

Steffen Randahl, Solveig Jeppesen & Kristine Kofod

Student thesis: Termpaper

Abstract

#Abstract I opgaven ville vi undersøge, hvilken slags argumentation der finder sted i Bush’s tale. Til dette har vi brugt retorisk- og argumentationsanalyse. Vi har brugt teorier af Jørgen Fafner til at undersøge, hvilke retoriske virkemidler der bliver brugt, og teorier af Charlotte Jørgensen og Merete Onsberg til at undersøge, hvilke argumenter der bruges vha. argumentationsanalyse. Desuden har vi brugt teorier af Klaus Kjøller til en diskussion af politisk argumentation. Vi har fundet ud af, at Bush argumenterer på basis af emotionel appel, og at argumentationen er forsimplet. Dette kan man forvente af politisk argumentation. Desuden har vi konkluderet, at Bush er uredelig i sin argumentation, og dette er ikke forventeligt af politisk argumentation.

EducationsBasic - Bachelor Study Programme in Humanities, (Bachelor Programme) Basic
LanguageDanish
Publication date1 Jan 2005
SupervisorsNiels Møller Nielsen

Keywords

  • retorik
  • argumentation
  • politisk argumentation
  • George Bush