Når kunst bliver mere end underholdning…: Et casestudie af brugen af kunst i forandrings-processer i Skatteministeriet. Med fokus på emergens, spontanitet og politiske processer i forandringer.

Tatjana T'Felt & Anne Fischer Olesen

Student thesis: Project on Graduate Program

Abstract

# Projektet er et case studie af brugen af kunst i Skatteministeriet. Skatteministeriet samarbejder med forsker Lotte Darsø fra Learning Lab Denmark om at bruge kunst til at forankre forandringerne i ministeriet. Hvis projektet viser sig frugtbart, ønsker Statens Center for Kompetence og Kvalitetsudvikling at overføre metoden til andre offentlige institutioner. Det er derfor relevant at undersøge, om brugen af kunst kan bidrage til en bevægelse hen mod forankring af forandringer i en offentlig organisation? Kan de kunstneriske metoder bidrage til at skabe engagement og involverer medarbejdere og ledelse i forandringsprocessen?

EducationsAdministration, (Bachelor/Graduate Programme) Graduate
LanguageDanish
Publication date1 Jun 2006

Keywords

  • Stacey
  • emergens
  • forandringsprocesser
  • kunst