Når kilderne siger pip: En kortlægning af udvalgte danske netmediers citering af kilder fra sociale medier

Kasper Hesselbjerg Andersen, Anders Jensen, Malene Bak Nielsen, Maja Laursen Bjerg & Anja Hauge

Student thesis: Project on Graduate Program

EducationsJournalism, (Bachelor/Graduate Programme) Graduate
LanguageDanish
Publication date2018
Number of pages60
SupervisorsJesper Knudsen